Tuổi trẻ khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)

Mẫu công văn đổi dấu

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHỐI DN TP.CẦN THƠ               

             BCH ………………………..                            Cần Thơ, ngày   tháng   năm 2013

                                   ***

                   Số :     

       ( V/v thay đổi con dấu mới theo thông tư số

           20/2012/TT-BCA của Bộ Công An)

Kính gửi: Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Cần Thơ 

         Căn cứ Thông tư số 20/2012/TT-BCA ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an về việc quy định về con dấu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

          Căn cứ Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu số......  ngày ...... tháng.... năm ..... do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Cần Thơ cấp cho Ban Chấp hành .............................,

          Nay Ban Chấp hành ................................ kính đề nghị Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Cần Thơ đổi con dấu mới theo tinh thần của Thông tư số 20/2012/TT-BCA ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công An.

Rất mong được sự chấp thuận của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Cần Thơ!

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

                        TM. BAN CHẤP HÀNH

                                           BÍ THƯ

   
 
 

 

tai ve

Hình Hoạt Động

Liên Kết Web

 

Số lượt truy cập

7676403

13-10-2015