Tin tức hoat động
Hội nghị cán bộ chủ chốt và tuyên truyền Luật An ninh mạng
      Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại hội trường các Ban Xây dựng Đảng - Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt họp báo tháng 11, triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong tháng qua, Đoàn bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên, không có đoàn viên vi phạm Điều lệ Đoàn, nội quy đơn vị. Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục được thực hiện, chủ yếu là các hoạt động tại chỗ, gắn liền với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác chuyên môn của doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đạt được chỉ tiêu đầu năm của mỗi doanh nghiệp đề ra. Trong tháng, Ban Thường vụ Đoàn khối cũng đã ra quyết định thành lập 02 chi đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước: Chi đoàn cơ sở Công ty CP Sách Thiết Bị Trường Học Thành Phố Cần Thơ và Chi đoàn Cơ sở Công ty CP Giáo dục Việt Mỹ VATC Cần Thơ, đồng thời tổ chức họp xét phân loại cơ sở và gởi đề nghị khen thưởng cấp thành phố và cấp trung ương cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2018.luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật – Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ đang tuyên truyền Luật An ninh mạng đến cán bộ đoàn trong Khối
luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật – Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ đang tuyên truyền Luật An ninh mạng đến cán bộ đoàn trong Khối     
 
      Nhân dịp này, Ban tổ chức hội nghị cũng đã mời luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật – Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ đến tuyên truyền Luật an ninh mạng đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Thông qua vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2019. Theo nội dung kết luận trong bài tuyên truyền của luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng thì đây là luật mới, cần tuyên truyền rộng rãi đến mọi người, đặc biệt là đoàn viên thanh niên để tránh được nhưng vi phạm đáng tiếc khi tham gia các mạng xã hội hoặc khi sử dụng Internet.
 
Tin, ảnh: Lê Phol
Video clip